Bij de sloop van de Hoogbouw en Roerderhof van Camillus  zijn 3 kerkruimtes verloren gegaan. Vanuit het Locatieoverleg die de wensen van bewoners behartigen bestaat  de wens om een religieuze of levensbeschouwelijke belevingsruimte hebben. Gekozen is uiteindelijk voor een ‘kaarsenkapel’ waar bewoners van alle levensbeschouwingen terecht zouden kunnen. In tweede instantie is besloten om daarin de glas-in-lood-ramen van de vorige kerkruimte over te nemen en deel te laten zijn van deze kapel. Reden is vooral de culturele en kunstzinnige waarde van deze ramen van glazenier Daan Wildschut. Deze ramen zijn eigendom geworden van het klooster van de Camillianen, en de Camillianen stellen deze ramen ter beschikking.