ANBI

De stichting Kaarsenkapel Camillus beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam
Stichting Kaarsenkapel Camillus

Oprichtingsdatum: 29 augustus 2018

Kamer van Koophandel nr 72457821
8591.15.707 (RSIN Fiscaal nummer)
Bank: NL33 RABO 0334 2054 92 t.n.v. Stichting Kaarsenkapel Camillus

Adres secretariaat
Borgeind 48, 6041 AP Roermond

contact@kaarsenkapel.nl

Doel stichting
De stichting heeft ten doel het oprichten, in stand houden en exploiteren van een kaarsenkapel op het terrein van het verpleeghuis Camillus te Roermond, als plaats van bezinning, troost of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens religieuze achtergrond, die daar behoefte aan heeft.

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 bestuursleden: voorzitter Inge Vonck (bekend met het werken bij Camillus), secretaris-penningmeester Riet Konings (voorheen vrijwilliger bij Camillus), bestuursleden Gerard Sars (voorheen geestelijk verzorger bij De Zorggroep), John Crijns (namens RK rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming) en Paul Schreur (namens de orde van de Camillianen).