Door Gerard Sars

In de Kaarsenkapel van Camillus krijgen de glas-in-loodramen van de voormalige kerkruimte van de Camillus-hoogbouw een nieuwe bestemming.

Psalm 23

Psalm 23 is een lied, dat ons verbindt met duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het werd eeuwenlang mondeling doorgezongen van oor tot oor en zo’n 4000 jaren geleden werd de tekst opgeschreven. De Bijbelse traditie vermeldt dat het stamt uit de pen van Koning David. Er is ook een buiten Bijbelse traditie die 2000 vóór onze jaartelling Assyrische en Mesopotamische koningen en soms ook (af)goden met de titel ‘herder’ gaven.

De psalmtekst van de Kaarsenkapel is een Nederlandse vertaling van de tekst van dit lied in vier strofen -ongelijk van lengte.

1. God is voor mensen onkenbaar. Maar voor iemand die op zoek gaat, zou je God kunnen zien als een herder: bezorgd en zorgend voor zijn kudde, die bestaat uit schapen, runderen, geiten en al wat zo met de kudde mee de bergen in trekt op zoek naar voedsel. 

2. Als God zo voor de mensen zorgt, gaat het je goed en hoef je zelfs op de aller donkerste momenten van je leven niet bang te zijn.

3. Integendeel. Je zou God kunnen zien als een gastheer; een restauranthouder die zegt: “kom maar eten en drinken bij mij, hier is alles gratis”.

4. Op die plek, waar het zo is, daar wil ik altijd zijn.

Psalm 23  De Heer is mijn herder  Camillusversie

Mijn herder is de Heer,
mij zal het nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.

Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn  beker vult tot de rand.

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.