Steun ons

Financieel is de Stichting Kaarsenkapel Camillus afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. U kunt Stichting Kaarsenkapel Camillus steunen door Uw gift over te maken naar

Rabobank NL33 RABO 0334 2054 92 t.n.v. Stichting Kaarsenkapel Camillus, o.v.v. ‘gift’.

Unieke kaarsen (19 x 5 cm) met het logo van de Stichting Kaarsenkapel Camillus zijn te koop voor €7,50. Opbrengst komt geheel ten goede aan de kaarsenkapel. Aanvragen bij secretariaat via 0475-336544 of contact@kaarsenkapel.nl.