De definitieve omgevingsvergunning is 29-06-2019 verleend door de gemeente Roermond