De stichting Kaarsenkapel wordt gesteund door verschillende personen en instanties. Door De Zorggroep is een bijdrage toegezegd (zie beleidsplan).