Kaarsenkapel, een plaats van bezinning, troost of bemoediging

De stichting Kaarsenkapel Camillus heeft ten doel het oprichten, in stand houden en exploiteren van een kaarsenkapel op het terrein van het verpleeghuis Camillus te Roermond, als plaats van bezinning, troost of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens religieuze achtergrond, die daar behoefte aan heeft.